Nổi bật
Marasca (wild cherry)

Marasca (wild cherry)

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Vuakemyog

Vuakemyog

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Vuakem Yog 30

Vuakem Yog 30

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Base Classic 100

Base Classic 100

Thương hiệu : Leagel, Italy

Vuakem lemon topping

Vuakem lemon topping

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Hazelnut Base

Hazelnut Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Tại sao bạn chọn chúng tôi

Bột làm kem cứng

Base 100

Base 100

Thương hiệu : Pregel, Italy
Milk Base 50 CF

Milk Base 50 CF

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Base fruity

Base fruity

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Base Classic 100

Base Classic 100

Thương hiệu : Leagel, Italy

Bột làm kem tươi

Vuakem Yogurt soft

Vuakem Yogurt soft

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Frozen Cappuccino

Vuakem Frozen Cappuccino

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Yogurt Strawberry Base

Yogurt Strawberry Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Strawberry soft Base

Strawberry soft Base

Thương hiệu : Pregel, Italy

Hương liệu, mùi vị

Papaya

Papaya

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Costa D'Oro

Costa D'Oro

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Marasca (wild cherry)

Marasca (wild cherry)

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Blond Orange

Blond Orange

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Máy làm kem cứng

Taylor 104

Taylor 104

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C119

Taylor C119

Thương hiệu : Taylor, Italy
Mỡ bôi và chất vệ sinh

Mỡ bôi và chất vệ sinh

Thương hiệu : Taylor, Italy
phụ kiện kem cứng

phụ kiện kem cứng

Thương hiệu : Taylor, Italy