Call us 0916 819 888
Tại sao bạn chọn chúng tôi

Bột làm kem cứng

Base Classic 100

Base Classic 100

Thương hiệu : Leagel, Italy
Vuakem supermix

Vuakem supermix

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Milk Base 50

Milk Base 50

Thương hiệu : Pregel, Italy
Vuakem Supperpana cf

Vuakem Supperpana cf

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Bột làm kem tươi

Vuakem Supersoft Vanilla

Vuakem Supersoft Vanilla

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Strawberry soft

Vuakem Strawberry soft

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Yogurt soft

Yogurt soft

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Yoggi Milk

Yoggi Milk

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Hương liệu, mùi vị

Melon C

Melon C

Thương hiệu : Vuakem, Italy
RASPBERRY C

RASPBERRY C

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Lemon C

Lemon C

Thương hiệu : Vuakem, Italy
COCONUT

COCONUT

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Máy làm kem cứng

Taylor C122

Taylor C122

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C136

Taylor C136

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C119

Taylor C119

Thương hiệu : Taylor, Italy
Mỡ bôi và chất vệ sinh

Mỡ bôi và chất vệ sinh

Thương hiệu : Taylor, Italy