Nổi bật
Hazelnut cream

Hazelnut cream

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Yogurt Pineapple Base

Yogurt Pineapple Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Fruit Base free

Fruit Base free

Thương hiệu : Pregel, Italy

Yogurt banana Base

Yogurt banana Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Vuakem Fantastica

Vuakem Fantastica

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Vuakem Green Apple

Vuakem Green Apple

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Tại sao bạn chọn chúng tôi

Bột làm kem cứng

Cremafrutta

Cremafrutta

Thương hiệu : Leagel, Italy
Vuakem Fruit base

Vuakem Fruit base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Supperpana piu

Vuakem Supperpana piu

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Base fruity

Base fruity

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Bột làm kem tươi

Yogurt Strawberry Base

Yogurt Strawberry Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Frozen Yoggi  Base

Frozen Yoggi Base

Thương hiệu : Pregel, Italy
Vuakem Chocolate soft

Vuakem Chocolate soft

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Yogurt light

Vuakem Yogurt light

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Hương liệu, mùi vị

Vuakem Orange

Vuakem Orange

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Pistachio C

Pistachio C

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Roasted Almond

Roasted Almond

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Kiwi

Kiwi

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Máy làm kem cứng

Taylor C119

Taylor C119

Thương hiệu : Taylor, Italy
Mỡ bôi và chất vệ sinh

Mỡ bôi và chất vệ sinh

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C116

Taylor C116

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C118

Taylor C118

Thương hiệu : Taylor, Italy