Call us 0916 819 888
Tại sao bạn chọn chúng tôi

Bột làm kem cứng

Yellow Cream

Yellow Cream

Thương hiệu : Pregel, Italy
Quickweight

Quickweight

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Fantastica

Vuakem Fantastica

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Specialfrutta

Specialfrutta

Thương hiệu : Leagel, Italy

Bột làm kem tươi

Vuakem Chocolate soft

Vuakem Chocolate soft

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Yogurt banana Base

Yogurt banana Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Yogurt light Base

Yogurt light Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Yoggi Milk

Yoggi Milk

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Hương liệu, mùi vị

PINEAPPLE C

PINEAPPLE C

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Hazelnut cream

Hazelnut cream

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Strawberry

Vuakem Strawberry

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Roasted Almond

Roasted Almond

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Máy làm kem cứng

Taylor C122

Taylor C122

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C119

Taylor C119

Thương hiệu : Taylor, Italy
Mỡ bôi và chất vệ sinh

Mỡ bôi và chất vệ sinh

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C125

Taylor C125

Thương hiệu : Taylor, Italy