Call us 0916 819 888
Tại sao bạn chọn chúng tôi

Bột làm kem cứng

Base Classic 50

Base Classic 50

Thương hiệu : Leagel, Italy
Base General

Base General

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Nevemax

Vuakem Nevemax

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Chocolate Base 100

Chocolate Base 100

Thương hiệu : Pregel, Italy

Bột làm kem tươi

Yogurt Pineapple Base

Yogurt Pineapple Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Suppersoft

Vuakem Suppersoft

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Hazelnut Base

Hazelnut Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Yogurt soft

Yogurt soft

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Hương liệu, mùi vị

Vanila Tahiti C

Vanila Tahiti C

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Peanut

Peanut

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Pink Grapefruit

Pink Grapefruit

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Cinnamon

Cinnamon

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Máy làm kem cứng

Taylor C117

Taylor C117

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C125

Taylor C125

Thương hiệu : Taylor, Italy
phụ kiện kem cứng

phụ kiện kem cứng

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor 104

Taylor 104

Thương hiệu : Taylor, Italy