Call us 0916 819 888
Tại sao bạn chọn chúng tôi

Bột làm kem cứng

Base Classic 100

Base Classic 100

Thương hiệu : Leagel, Italy
Yellow Cream

Yellow Cream

Thương hiệu : Pregel, Italy
Fruit Base

Fruit Base

Thương hiệu : Pregel, Italy
Base cookie

Base cookie

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Bột làm kem tươi

Cafe Base

Cafe Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Yogurt Strawberry

Yogurt Strawberry

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Yogurt soft

Yogurt soft

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Frozen Yoggi  Base

Frozen Yoggi Base

Thương hiệu : Pregel, Italy

Hương liệu, mùi vị

Vanila Tahiti C

Vanila Tahiti C

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Biscotti Cookies

Biscotti Cookies

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Pink Guava C

Pink Guava C

Thương hiệu : Vuakem, Italy
STRAWBERRY N

STRAWBERRY N

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Máy làm kem cứng

Taylor C118

Taylor C118

Thương hiệu : Taylor, Italy
Mỡ bôi và chất vệ sinh

Mỡ bôi và chất vệ sinh

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C136

Taylor C136

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C116

Taylor C116

Thương hiệu : Taylor, Italy