A different version of this web site containing similar content optimized for screen readers and mobile devices may be found at the web address: www.botlamkem.com.vn/access
     

MÁY PHA CÀ PHÊ, NƯỚC NGỌT

www.botlamkem.com.vn cung cấp các máy pha cà phê cao cấp hiệu Bunn, Astra, LineA...

Cung cấp giá để sản phẩm kèm theo, và các vật dụng liên quan đến cà phê, kem, nước smoothie.

Hãy liên hệ với chúng tôi trước để đặt hàng và có nhiều ưu đãi nhất cho số lượng đặt hàng của bạn.

Tham khảowww.botlamkem.com.vn - www.botkem.com.vn  - www.caphedaxay.com 

Xem nhanh sản phẩm
Bunn
Frozen Beverage: Ultra-2 PAF Black & Stainless
Frozen Beverage: Ultra-2 PAF
Frozen Beverage: Ultra-2
Frozen Beverage: Ultra-1
MCP - BUNN
My Café AP with Wrap Graphics
My Café AP
BUNN coffee markers

Astra
ASTRA Coffee markers

LineA
Máy pha cà phê Lamarzocco - Line

 
Clicked:0
Clicked:0
Clicked:0
Clicked:0
Clicked:0
Clicked:0