Nổi bật
Vuakem Whisky topping

Vuakem Whisky topping

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Vuakem Peach topping

Vuakem Peach topping

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Milk Base

Milk Base

Thương hiệu : Pregel, Italy

Vuakem Strawberry topping

Vuakem Strawberry topping

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Vuakem White Chocolate topping

Vuakem White Chocolate topping

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Cherry - Anh đào

Cherry - Anh đào

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Tại sao bạn chọn chúng tôi

Bột làm kem cứng

Bột làm kem cứng Fruttosa 50

Bột làm kem cứng Fruttosa 50

Thương hiệu : Pregel, Italy
Milk Base 100 CF

Milk Base 100 CF

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Base Classic 100

Base Classic 100

Thương hiệu : Leagel, Italy
Specialfrutta

Specialfrutta

Thương hiệu : Leagel, Italy

Bột làm kem tươi

Yogurt light Base

Yogurt light Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Supersoft Yogurt

Vuakem Supersoft Yogurt

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Supersoft Vanilla

Vuakem Supersoft Vanilla

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Yogurt Sprint base

Yogurt Sprint base

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Hương liệu, mùi vị

Vuakem Melon

Vuakem Melon

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Lemon C

Lemon C

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Peanut

Peanut

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Costa D'Oro

Costa D'Oro

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Máy làm kem cứng

Taylor C122

Taylor C122

Thương hiệu : Taylor, Italy
phụ kiện kem cứng

phụ kiện kem cứng

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor 104

Taylor 104

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C118

Taylor C118

Thương hiệu : Taylor, Italy