Nổi bật
Vuakem Tropical blue topping

Vuakem Tropical blue topping

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Base Classic 100

Base Classic 100

Thương hiệu : Leagel, Italy

Quickweight

Quickweight

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Milky Base

Milky Base

Thương hiệu : Pregel, Italy

Yogurt light Base

Yogurt light Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy

PINEAPPLE C

PINEAPPLE C

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Tại sao bạn chọn chúng tôi

Bột làm kem cứng

Base Classic 50

Base Classic 50

Thương hiệu : Leagel, Italy
Milk Base 110

Milk Base 110

Thương hiệu : Pregel, Italy
Vuakem supermix

Vuakem supermix

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Specialfrutta

Specialfrutta

Thương hiệu : Leagel, Italy

Bột làm kem tươi

Cafe Base

Cafe Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Supersoft Vanilla

Vuakem Supersoft Vanilla

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Yoggi Base

Yoggi Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Strawberry soft Base

Strawberry soft Base

Thương hiệu : Pregel, Italy

Hương liệu, mùi vị

Mandarino

Mandarino

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Biscotti Cookies

Biscotti Cookies

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Cinnamon

Cinnamon

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Blueberry

Vuakem Blueberry

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Máy làm kem cứng

Taylor 104

Taylor 104

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C118

Taylor C118

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C136

Taylor C136

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C122

Taylor C122

Thương hiệu : Taylor, Italy