Call us 0916 819 888
Tại sao bạn chọn chúng tôi

Bột làm kem cứng

Milk Base

Milk Base

Thương hiệu : Pregel, Italy
Vuakem Cocktail Base

Vuakem Cocktail Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem supermix

Vuakem supermix

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Base 100

Base 100

Thương hiệu : Pregel, Italy

Bột làm kem tươi

Yogurt Sprint base

Yogurt Sprint base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Hazelnut Base

Hazelnut Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Yogurt Strawberry Base

Yogurt Strawberry Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Yogurt light

Vuakem Yogurt light

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Hương liệu, mùi vị

PEACH N

PEACH N

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Apricot

Vuakem Apricot

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vanila Tahiti C

Vanila Tahiti C

Thương hiệu : Vuakem, Italy
RASPBERRY C

RASPBERRY C

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Máy làm kem cứng

Taylor C116

Taylor C116

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C125

Taylor C125

Thương hiệu : Taylor, Italy
phụ kiện kem cứng

phụ kiện kem cứng

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor 104

Taylor 104

Thương hiệu : Taylor, Italy